توضیحات کاره

بازدید پست تلگرام:

1000بازدید = 1هزار تومان 

کیفیت بالا 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بازدید پست تلگرام :

تحویل فوری 

کیفیت بالا 

بدون ریزش 

    توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

    برای انجام این کاره از پنل استفاده می شود

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای 1000 بازدید پست تلگرام   در 1 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.