توضیحات کاره

من طراحی حرفه ای UI/UX وبسایت یا اپلیکیشن شما رو انجام میدهم . این طراحی مطابق با متدهای جدید و اصول استاندارد انجام میشود . طراحی ها در نرم افزار Figma انجام خواهد شد .

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل figma /adobe xd + ایکون ها + فایل زیپلین مخصوص برنامه نویس ها

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای طراحی هر صفحه اپلیکیشن   در 2 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های Ali.UIUX