توضیحات کاره

اگر تصویر قدیمی یا کوچکی دارید که قصد چاپ یا کاربرد با اندازه بزرگتری دارید و به صورت معمول با بزرگ نمایی کیفیت خود را از دست می‌دهد و یا تار می‌شود، این کاره با استفاده از هوش مصنوعی تصویر شما را در سایز بزرگتر بازسازی و همچنین واضح می‌کند.

کیفیت نهایی بسته به فایل اولیه متغییر است. نمونه هایی که ما آزمایش کردیم مطلوب بود.

لطفا با توجه به بررسی نمونه ها اقدام به ثبت سفارش نمایید.

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

با توجه به ضریب بزرگ نمایی و کاری که روی آن انجام می‌شود، فایل تصویر با فرمت متداول تحویل می‌شود.

قبلا متذکر می‌شویم  با توجه به سلیقه یا شرایط تصویر مورد نظر شما برای تغییر اندازه چند برابری، ممکن است جزئیات به طور 100% پردازش و تبدیل نشود چون جزئیات قبلا از بین رفته است و با توجه به تعرفه پایین کاره در صورت عدم رضایت توافقی عمل میشود ارسال نظر منفی را منتفی میدانید.

  توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

  نمونه ای از بزرگ نمایی انجام شده توسط این کاربلد را مشاهده و بررسی نمایید

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  سفارش گیری این کاره متوقف شده است.
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

  سایر کاره های آرمان