توضیحات کاره

من می تونم برای شما حساب fivver روی ایمیل شما ایجاد کنم

که می توانید توسط آن در وب سایت فعالیت و پروژه دریافت کنید

شماره مویابل برای تایید حساب نیز از هر کشوری می تونه باشه می تونید توی پیام به من بگید از چه کشوری می خواهید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

حساب تایید شده fivver از هر کشوری که درخواست کننده می خواهد

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.