توضیحات کاره

با ثبت آگهی در سایت معتبر فروش خود را افزایش دهید.

درج آگهی در دامین اصلی

تعداد لینک موجود در متن، در کلیه پکیج ها یک عدد می باشد.

سفارش ثبت آگهی در سایت 15 روزه| یک ستاره (مبلغ 20.000 تومان)

 • روزهای ویژه بودن آگهی:15 روز
 • تصاویر قابل آپلود آگهی:2 عدد
 • نمایش فوری
 • ویترین

ثبت آگهی یک ماهه| دو ستاره (مبلغ 40.000 تومان)

 • روزهای ویژه بودن آگهی:1 ماه
 • تصاویر قابل آپلود آگهی:3 عدد
 • نمایش فوری
 • ویترین

ثبت آگهی دو ماهه| سه ستاره (مبلغ 50.000 تومان)

 • روزهای ویژه بودن آگهی:2ماه
 • تصاویر قابل آپلود آگهی:5 عدد
 • کلمات کلیدی آگهی:1 عدد
 • تعداد بروز رسانی آگهی :4 مرتبه
 • نمایش فوری
 • ویترین

ثبت آگهی سه ماهه| چهار ستاره  (مبلغ 80.000 تومان)

 • روزهای ویژه بودن آگهی:3ماه
 • تصاویر قابل آپلود آگهی:6 عدد
 • کلمات کلیدی آگهی:1 عدد
 • تعداد بروز رسانی آگهی :20 مرتبه
 • نمایش فوری
 • ویترین

ثبت آگهی شش ماهه| پنج ستاره (مبلغ 100.000 تومان)

 • روزهای ویژه بودن آگهی:6 ماه
 • تصاویر قابل آپلود آگهی:8 عدد
 • کلمات کلیدی آگهی:1 عدد
 • تعداد بروز رسانی آگهی :50 مرتبه
 • نمایش فوری

ثبت آگهی یکساله حرفه‌ای| شش ستاره (مبلغ 200.000 تومان)

 • روزهای ویژه بودن آگهی:365 روز
 • تصاویر قابل آپلود آگهی:10 عدد
 • کلمات کلیدی آگهی:1 عدد
 • لینک در آگهی:1 عدد
 • تعداد بروز رسانی آگهی :200 مرتبه
 • نمایش فوری
 • اولویت آگهی:اولویت اول
 • ویترین: بخش ویژه
 • های لایت: 1 روز

 

 

 
 

 

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

با توجه به پکیج انتخابی شما موارد ذکر شده در پکیج منتخب برای شما اعمال خواهد شد.

برای شروع همکاری نیاز است مشخصات کسب و کار خود را ارسال کنید.

در کلیه پکیج ها شما مجاز به استفاده از یک لینک هستید.

 

با سپاس از اعتماد شما

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  پکیج یک ستاره +1 روز +20,000 تومان
  پکیج 2 ستاره +1 روز +40,000 تومان
  پکیج 3 ستاره +1 روز +50,000 تومان
  پکیج 4 ستاره +1 روز +80,000 تومان
  پکیج 5 ستاره +1 روز +100,000 تومان
  پکیج 6 ستاره +1 روز +200,000 تومان
  برای پکیج یک ستاره   در 4 روز
  اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.