توضیحات کاره

طراحی حرفه ای با تهیه نقشه ساخت برای مهندسین و سازندگان قطعات ، گرفتن نقشه برای ساخت پارت های مختلف

گرفتن رضایت کارفرما با ویرایش کامل از صفر تا 100 کار

انجام پروژه های دانشجویی برای ساخت پلان دستگاه و تجهیزات ویژه شما

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک پوشه شامل:

  • فایل های خروجی نرم افزار solidworks(dxf,sld)
  • فایل اسمبل شده کل پارت ها
  • نقشه پارت های استفاده شده برای ساخت
  • فایل txt در صورت نیاز به توضیحات
  • تصویر jpg در صورت نیاز

 

  • تحویل به صورت: word، pdf، سایر (مطابق توضیحات کاره)

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های Amir88