توضیحات کاره

بازدید (ویو) اینستاگرام :

 1000بازدید =  10هزار تومان  

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بازدید(ویو)اینستاگرام:

تحول فوری 

کیفیت بالا 

بدون ریزش 

  • نوع لایک ها: واقعی، غیرواقعی
  • موقعیت جغرافیایی: ایرانی، بین المللی

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

برای انجام این کاره از پنل استفاده می شود

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های خدمات شبکه های اجتماعی(classicpanel)