توضیحات کاره

هزینه طراحی فایل وکتورباتوجه به جزئیات سفارش محاسبه می شود.لذا ازخریداران محترم تقاضا میشود قبل از ثبت سفارش از طریق ارسال پیام توضیحات کامل طرح درخواستی خود را ارسال نمایید تا برآورد هزینه و مدت زمان انجام کار انجام شده درصورت نیاز پروژه اختصاصی ایجاد گردد .

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل طرح درخواستی باهریک از فرمت های وکتور استاندارد نرم افزارهای

AutoCAD یا CorelDRAW یا Adobe Illustrator یا Adobe Acrobat که مد نظر خریدار باشد ارائه خواهدشد .

 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  طراحی های ساده 7 روز 20,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.