توضیحات کاره

به نام خدا

خدمات ما گسترده است بنده میتونم برای وب سایت شما کمتر از یک روز 1000 تا 10000 بازدید کننده برای وب سایت پرفایل ویدیو وصفحات مجازی شما بیاورم همه بازدید ها واقعی بوده و توسط کاربر انجام می شود

تعرفه به ازای

200 نفر بازدید کننده 3000

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

به ازای هر خرید 200 ایپی وارد لینک گفته شده توسط خریدار  می شود

که از وب سایت بازدید می شود

    توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

    برای انجام این کاره از نرم افزار استفاده می شود

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    صف سفارشات این کاره پر است.