توضیحات کاره

قیمت پایه هر طرح 120000 هزار تومان است و اگر طرح با پس زمینه میخواهید مبلغ  40000 هزارتومان به قیمت پایه اضافه میشود

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از خرید فایل طرح درخواستی بنا به خواسته شما با پس زمینه یا بی پس زمینه برای شما ارسال میگردد

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های Hosein ernest