توضیحات کاره

با سلام خدمت شما

شما میتوانید پروژه های تایپی از روی صفحه ی دستنویس یا جزوه یا مقاله خود را به ما بسپارید.

هر صفحه ی فارسی استاندارد شامل ۲۵۰ کلمه به شرح زیر می باشد :

 1. فونت bnazanin
 2. انداره فونت ۱۶
 3. فاصله خطوط ۱.۵
 4. اندازه کاغذA4
 5. حاشیه صفحه حالت نرمال می‌باشد
 • هر صفحه ی انگلیسی استاندارد شامل ۲۵۰ کلمه به شرح زیر می‌باشد :
 1. فونت Times new roman
 2. انداره فونت ۱۶
 3. فاصله خطوط ۱.۵
 4. اندازه کاغذ A4
 5. حاشیه صفحه به صورت نرمال می‌باشد.

هزینه تایپ هر صفحه ی استاندارد فارسی یا انگلیسی : 7،000 تومان

توجه : این مقدار از هزینه ، حتی از نرخنامه حداقلی تعیین شده توسط سایت تایپیران هم کم تر است.

نرخنامه تایپیران : https://typeiran.com/pricing

توجه : هر 30 صفحه در یک روز تایپ می شود مثلا یک پروژه 180 صفحه ای در 6 روز به اتمام می رسد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تحویل به صورت:

 • تحویل به صورت: word، pdf، tex، سایر (مطابق توضیحات کاره)
 • به زبان های فارسی _ انگلیسی _ عربی
 • به زبان: فارسی، انگلیسی، عربی، سایر (طبق توضیحات کاره)
 • تحویل به صورت: word، pdf، tex، سایر (مطابق توضیحات کاره)

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

سایر کاره های Lionprojects941