توضیحات کاره

۱- ثبت الکترونیکی درخواست تاسیس در سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری موسسه، شرکت با مسئولیت محدود 400 هزارتومان و سهامی خاص 500 هزار تومان ۲- ثبت الکترونیکی درخواست تغییرات در سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری موسسه، شرکت با مسئولیت محدود 250 هزار تومان و سهامی خاص هر صورتجلسه 300 هزار تومان ۳- ثبت الکترونیکی درخواست پلمب دفاتر در سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری موسسه، شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص 200 هزار تومان ۴_ثبت الکترونیکی اظهارنامه ثبت دفاتر تجارتی در سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری موسسه، شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص 150 هزار تومان

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

1- فایل صورتجلسات تنظیمی تغییرات با توجه نوع شخصیت حقوقی و سایر اوراق همچون اظهارنامه یا لیست سهام داران قبل و بعد از نقل و انتقال سهام

2- فایل اوراق اساسنامه ، اظهارنامه (تقاضانامه/شرکتنامه) ، مجمع عمومی موسسین ، صورتجلسه هیئت مدیره ، ابلاغیه تایید نام ، رسید پذیرش اینترنتی

3- فایل اظهارنامه پلمب دفاتر و رسید پذیرش اینترنتی درخواست پلمب

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    تاسیس سهامی خاص   +100,000 تومان
    برای تاسیس مسئولیت محدود و موسسه   در 7 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های sep.moh