توضیحات کاره

اطلاعات مورد نیاز شما را با استفاده از یک برنامه تحت ویندوز استخراج کرده و نمایش میدهم.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از خرید فایل یک فایل فشرده به مشتری ارائه میشود که شامل فایل اجرایی برنامه به همراه موارد مورد نیاز نرم افزار و نحوه راه اندازی نرم افزار است.
 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  یک وبسایت ساده و دو مورد استخراج داده 3 روز 50,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.