توضیحات کاره

ایجاد ربات تلگرامی بهه دو روش وب هوک (webhook) و پولینگ (polling) و آموزش استفاده از آن ها

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

مشتری کد منبع ربات را دریافت میکند و در صورت نیاز برنامه اجرایی آن نیز در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  هر ساعت کار بر روی پروژه 5 روز 100,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.