توضیحات کاره

طراحی شامل فرمول‌نویسی و ماکرونویسی

بازطراحی و توسعه

رفع اشکال و اصلاح

آموزش و پشتیبانی

برای مدت یک سال از تاریخ تحویل

برای هر فایل ۵۰۰،۰۰۰ تومان

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل

آموزش استفاده و نگهداری

پشتیبانی اعم از اصلاح و توسعه تا یک سال

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای هر فایل   در 2 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های C-Lion