توضیحات کاره

1- من هرگونه متنِ‌ دست‌نویس فارسی را(بدون فرمول‌ها یا نمودارهای پیچیدۀ ریاضی) تایپ و مکتوب می‌کنم.


2- کار تایپ فارسی را با سرعت بالایی انجام می‌دهم و دقّت در رعایتِ نکات و ظرایفِ مطلوبِ متقاضی، برای من اهمّیّت دارد و تلاش می‌کنم تا این موضوع به‌نحو‌ احسن صورت گیرد. نبودِ غلطِ تایپی در کار از حدّاقل تضمین‌هایی‌ست که به متقاضی ازسوی من ارائه می‌شود و این موارد به‌نظرم مهم‌ترین ویژگیِ خدمتی‌ست که ازسوی من ارائه می‌گردد.

3- هزینۀ درنظرگرفته‌شده برای کار تایپ فارسی، به‌ازای هر 400 کلمه(محاسبه‌شده در برنامۀ وُرد)، مبلغ 14000 تومان است. این مبلغ با درنظرگرفتنِ مرتّب‌بودنِ ساختارِ کار و دقّتِ تضمین‌شده، تعیین شده‌است؛ اگرچه بسته به حجمِ کار و درخواستِ متقاضی و توافقِ طرفین، این مبلغ قابلیّت تغییر دارد.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

از آن‌جایی که بستر کار در وُرد صورت می‌گیرد، بسته به خواستۀ متقاضیِ کار، حدّاکثر یک فایلِ وُرد و یک فایلِ پی‌دی‌اف(یعنی نهایتاً دو فایل) به متقاضی ارائه خواهد شد. حجمِ فایلِ ارائه‌شده بسته به حجمِ کارِ تقاضاشده دارد.

  • به زبان: فارسی
  • تحویل به صورت: word، pdf

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از تایپ انجام شده توسط این کاربلد را مشاهده و بررسی نمایید:

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

برای 400 کلمه (محاسبه شده در برنامه ی ورد)   در 2 روز
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

سایر کاره های amir_agh_4321