توضیحات کاره

قیمت گذاری بر اساس حجم صفحات، خدمات ارائه شده شامل تحقیق در مورد کاربران، معماری اطلاعات، جمع آوری نیازمندی ها، طراحی تعاملی یا انیمیت

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل نهایی شامل مستندات فنی، فایل اصلی...

SVG, HTML Format

ICO File

XD File

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای هر صفحه (با توجه به حجم صفحه)   در 7 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های R. N Studio