توضیحات کاره

طراحی محصولات نوین

طراحی تخصصی در حوزه  شیت متال

طراحی صنعتی

مهندسی معکوس

تهیه نقشه های تولیدی و فنی

طراحی مطابق نیاز و سفارش مشتری

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تمام فایلهای اصلی کار شده در نرم افزارها و تمام اطلاعات و دیتاهای مهم که در کار انجام شده و برای کارفرما مورد نیاز و مهم است .شامل طرح های سه بعدی / نقشه های فنی / فایل های باز / دستورالعمل های تولیدی / جزئیات فنی ومهندسی و تمام مواردی که با کارفرما در موردشان صحبت کرده ام و به توافق رسیده ایم .

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  هر 1 روز کاری 7 روز 500,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های azadehminaie