توضیحات کاره

قیمت برای ویراست فنی، زبانی و ساختاری، هر ۲۵۰ کلمه (یک صفحه) ۷۰۰۰ تومان است.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

متنی روان، مطابق با دستور زبان مصوب فرهنگستان فارسی

    توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

    نمونه ای از ویراستاری انجام شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای یک صفحه (۲۵۰ کلمه)   در 3 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.