توضیحات کاره

تذکرخیلی مهم
(ما تمامی سفارشات رو فقط از طریق این سایت انجام میدیم و به هیچ وجه شماره کارت شخصی به کسی نمیدیم برای هزینه، اگر کسی خارج از این سایت به اسم ما خواست برای شما سفارش انجام بده و شماره شخصی داد مسولیتش با ما نیست)

افزایش بازدید پستهای کانال و گروه شما از 1500 بازدید برای هر پست تا 100هزار بازدید با سرعت  بالا و سرعت دلخواه شما، 

قیمت برای هر 1500بازدید هزار تومان

 

دوستانی که سفارش برای چند پست وبا تعداد  و سرعت خاصی میخوان از طریق درخواست پروژه اختصاصی اقدام کنن

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد از تکمیل سفارش از قبل و بعد سفارش اسکرین فرستاده میشود 

    توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

    برای انجام این کاره از نرم افزار های سکه ای استفاده می شود

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

    سایر کاره های ***