توضیحات کاره

طراحی پوستر و المنت ها و لایه بندی حرفه ای و دقیق بر اساس اصول زیبایی شناسی و هویت بصری برند

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از خرید فایل آماده چاپ یا نشر دیجیتالی به کارفرمای محترم تحویل خواهد شد در قالب :

jpg (CMYK,RGB)

PDF

PSD 

TIFF

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های blue.abstract-studio