توضیحات کاره

طراحی موشن گرافی متناسب با کسب و کار شما

دارای کیفیت متناسب و طراحی مطابق با نمونه کارها

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

طراحی موشن گرافی متناسب با کسب و کار شما

با صدا یا بدون صدا و با آهنگ

  • قراردادن موسیقی بک‌گراند: انجام می‌شود
  • قراردادن صدای راوی: انجام می‌شود - ضبط صدا توسط خودم

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

سایر کاره های dehghan69