توضیحات کاره

ما فیلم و کلیپ و تیزر های شمار را با هر زبان موجود زیرنویس یا ترجمه  و در صورت نیاز ویرایش کنیم  یا صدا گذاری کنیم

ویرایش زیرنویس   در صورت  نیاز شما خواهد پذیرفت

هر دقیقه زیر نویس با زبان فیلم  مورد نظر  5000 تومان

هر دقیقه خدمت زیرنویس و ترجمه  مورد نیاز  9500 تومان 

هر دقیقه زیرنویس به صوت 13500 تومان

کار ما با کیفیت و خوانا و و سرعت بالا انجام میشود.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل زیرنویسدر صورت نیاز خدمت خواسته شده  جداگانه بصورت فایل zip تحویل داده خواهد شد

فایل ویدیوی در صورت نیاز  خدمت خواسته شده  بصورت mkv و یا mp4 تحویل داده خواهد شد

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  زیرنویس کردن همراه ترجمه +1 روز +4,500 تومان
  زیرنویس به صوت +1 روز +8,500 تومان
  برای یک دقیقه باری زیرنویس کردن زبان اصلی خود   در 4 روز
  اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

  سایر کاره های masoud_lotfi