توضیحات کاره

طراحی شعروگرافی برای ماگ با ابعاد 230 در 98 میلیمتر یا ابعاد سفارشی شما با رزولوشن 300 یا به صورت مربعی برای پست اینستاگرام - ماکزیمم سایز طراحی 40 در 40 سانتیمتر با رزولوشن 300 هس - به ازای هر مصرع یا جمله یک فعلی مبلغ 100 هزارتومان و ظرف مدت 2 روز

مبلغ برای فایل شعروگرافی خام و بدون زمینه و با رنگ ساده است. برای زمینه مبلغ 30 هزار تومان به مبلغ طراحی اضافه میشه. ازای هر بار ویرایش 10 هزار تومان در نظر گرفته میشه.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل jpg  یا فرمتهای تصویری مد نظر شما با سایز سفارشی شما

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های fa.moslehip-71