توضیحات کاره

  • تایپ متون و فایل های فارسی و انگلیسی
  • فارسی  با سایز 14 فاصله 1.5 B Nazanin هر صفحه  700 تومان
  • انگلیسی با سایز 12 فاصله 1.5 با فونت Times New Roman هر صفحه 1000 تومان
  • عربی با سایز 14 فاصله 1.5 B Nazanin هر صفحه 1500 تومان
در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

دو فایل به صورت word  و pdf
 

  • به زبان: فارسی، انگلیسی، عربی
  • تحویل به صورت: word، pdf

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از تایپ انجام شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

تایپ متون ترکیبی شامل جدول، نمودار، فرمول و.. (برای هر صفحه) +1 روز +500 تومان
برای 1 صفحه فارسی   در 3 روز
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.