توضیحات کاره

ممبرواقعی

ممبرواقعی اختیاری پاپ آپ کانال (1000 ممبر) = 120,000 تومان

ممبرواقعی اختیاری حمایتی کانال (1000 ممبر) = 170,000 تومان

ممبرواقعی اجباری کانال (1000 ممبر) = 65,000 تومان

ممبر سوپرگروه => انتقال ممبرهای گروه هدف به گروه شما (1000 ممبر) = 140,000 تومان

ممبر سوپرگروه => اضافه کردن لیست شماره های دلخواه  به گروه شما (1000 ممبر) = 400,000 تومان

ممبر سوپرگروه => اضافه کردن براساس لیست شماره های منطقه ای به گروه شما (1000 ممبر) = 450,000 تومان

ممبر سوپرگروه => اضافه کردن براساس لیست شماره های کد پستی به گروه شما (1000 ممبر) = 450,000 تومان

ممبرفیک

ممبرفیک بدون ویو (1000 ممبر) = 35,000 تومان

ممبرفیک با ویو 50 پست آخر (1000 ممبر) = 50,000 تومان

بازدید

بازدید 100 پست آخر کانال (1000 بازدید) = 35,000 تومان

بازدید 50 پست آخر کانال (1000 بازدید) = 27,000 تومان

بازدید 20 پست آخر کانال (1000 بازدید) = 20,000 تومان

بازدید 10 پست آخر کانال (1000 بازدید) = 15,000 تومان

این بخشی از خدمات ما می باشد برای خدمات بیشتر با جزئیات بیشتر میتونید پیام بفرستید

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد از سفارش در صورت نیاز مشتری اسکرین شات قبل و بعد تحویل مشتری میشود.

مشتری باتوجه به درخواست خودش نوع ممبری را که انتخاب کرده دریافت خواهد کرد

  • افزایش ممبر به: گروه، کانال
  • نوع ممبرها: فیک (غیرواقعی)، واقعی
  • موقعیت جغرافیایی ممبرها: ایرانی، بین المللی
  • فعالیت ممبرها: فعال، غیرفعال

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

برای انجام این کاره از سایت های دیگر به صورت واسطه ای استفاده می شود

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

قیمت پایه  برای  1000 ممبر 3 روز 35,000 تومان
سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.