توضیحات کاره

طراحی جلد (پلن 1): 50,000 تومان
طراحی جلد (پلن 2): 100,000 تومان

* طراحی جلد پلن 2 نسبت به طراحی جلد پلن 1، فکر، خلاقیت و زمان اجرای بیشتری می طلبد و حرفه ای تر می باشد و برای افرادی که به دنبال طرح جلدهای خاص هستند مناسب تر است.
* برای طراحی جلد تا 2 بار اصلاحات رایگان انجام می شود اما بیش از آن هر بار 10 هزار تومان هزینه در بر دارد.

برای صفحه آرایی کتاب، نشریه، مجله و روزنامه می توانید پروژه اختصاصی ثبت کنید یا به کاره دیگرم در پایین صفحه مراجعه کنید.

صفحه بندی کتاب از: 1,000 تومان
صفحه آرایی نشریه از: 8,000 تومان

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل TIFF و JPG با کیفیت مناسب برای چاپ

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های hamedmot