توضیحات کاره

من می توانم اطلاعات کسب و کار شما را در گوگل مپ و در سرچ گوگل اضافه کنم

از جمله اطلاعات برای کسب و کار شم که در گوگل ثبت میشود ساعات فعالیت و آدرس سایت شما و آدرس فیزیکی شما در گوکل

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

اضافه کردن کسب و کار شما به گوگل مپ و سرچ گوگل

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.