توضیحات کاره

قیمت بصورت هر ساعت فعالیت می باشد. هر ساعت زمان برای پاسخ گویی دایرکت شما و کامنت های شما  و بارگزاری پست و استوری های شما دوست عزیز

هر ساعت کاری در پیج شما (پاسخگویی به دایرکت،کامنت،بارگزاری پست و استوری های ارسال شده توسط شما) ۱۰ هزار تومان می باشد.

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

هر ساعت کاری در پیج شما (پاسخگویی به دایرکت،کامنت،بارگزاری پست و استوری های ارسال شده توسط شما) 

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    صف سفارشات این کاره پر است.