توضیحات کاره

یک فایل pdf آموزش اکسل بصورت حرفه ای 

مناسب برای حسابداری، برنامه نویسی و...

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل pdf آموزش اکسل بصورت حرفه ای 

مناسب برای حسابداری، برنامه نویسی و...

نوع محتواهای ارسالی: متنی (pdf یا word)،  

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش