توضیحات کاره

حداقل قیمت برای پروژه های پایه بانک اطلاعاتی 50هزار تومان می باشد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

- فایل نهایی برنامه
- فایل آموزشی متنی و تصویری کار با برنامه
 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های mahan77