توضیحات کاره

- طراحی آشپزخانه مدرن با متود های روسی و اروپایی

- مدلسازی و رندرینگ پروژه به صورت کاملا رئال

- تحویل تعداد مورد نیاز شات های رندر برای وضوح طراحی

- تحویل فایل اتوکد جانمایی وسایل آشپزخانه

- تحویل پیش نمایش طراحی قبل از انجام رندر های نهایی

- اعمال یک بار ادیت در کل روند طراحی قبل از تحویل رندر های نهایی

 

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

- فایل اتوکد جانمایی سینک و گاز و یخچال و...

- تحویل تست رندر ها برای ثبت نهایی طراحی

- تحویل تعداد مورد نیاز رندر 3الی 5 رندر

- هر تعداد اضافه رندر دارای هزینه اضافه میباشد.

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  قیمت پایه  برای  طراحی پایه و ساده به همراه 3 رندر 7 روز 1,500,000 تومان
  ارسال هر یک رندر اضافه +1 روز +200,000 تومان
  انجام هر بار اصلاح اضافه +1 روز +250,000 تومان
  تحویل فایل خام 3بعدی   +200,000 تومان
  سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.