توضیحات کاره

طراحی جدول با 5ستون و استفاده فقط از یک فرمول صفحه ای 1000تومان به انضمام تکمیل سلولهای جدول

به ازای تعریف هر فرمول و ستون اضافه به مبلغ پایه، 200تومان اضافه می شود.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل با فرمت اکسل و در صورت نیاز با فرمت pdf تحویل خواهم داد.

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  قیمت پایه  برای  5 ستون و 1 فرمول 3 روز 1,000 تومان
  ستون فرمول دار   +200 تومان
  نمودار مربوط به جدول   +600 تومان
  سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

  سایر کاره های masaleh-73