توضیحات کاره

هر کا بازدید=950 تومان

سقف بازدید از 1کا تا 300 کا

کمتر از 24 ساعت

تعیین سرعت

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از خرید شما و پرداخت پول در اسرع وقت برای شما بازدید ارسال میشود.

  توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

  برای انجام این کاره از ربات استفاده می شود

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  قیمت پایه  برای  1000 ویو 1 روز 1,000 تومان
  سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.