توضیحات کاره

من می‌توانم آدرس محل مورد نظر شما در اسنپ را ثبت کنم تا به راحتی با جستجو کردن نام شما در اسنپ مشتریان خود را به آنجا هدایت کنید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد از خرید آدرس مورد نظر شما دراسنپ ثبت و فعال می‌شود و بعد از آن می‌توانید لوکیشن کسب و کار خود را به راحتی در اسنپ پیدا کنید

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های Social24