توضیحات کاره

من می‌توانم آدرس محل مورد نظر شما را در گوگل مپ ثبت کنم تا به راحتی با جستجوکردن عنوان مورد نظر در گوگل مپ، مشاهده شود.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد از خرید آدرس مورد نظر شما در گوگل مپ ثبت و فعال می‌شود.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

    سایر کاره های Social24