توضیحات کاره

شما برای شناخت بهتر فرایندهای انجام شده در کسب و کار خود و یا شناخت کامل بازار هدف، نیازمند تحلیل و بررسی داده‌های موجود در بازار و تحقیق بر میزان سوددهی و یا هزینه‌ی تمام شده‌ی آن محصول  برای بازاریابی و فروش در بازار هدف خود هستید .

من با استفاده از دانش تجزیه و تحلیل داده ها و انجام تحقیق در مورد موضوعات مورد نظر شما برای شناخت بهتر و رسیدن به نگاهی عمیق در حوزه‌ی مورد نظرتان، به شما یاری میرسانم

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

با توجه به گستردگی بازار هدف و محصولات و پارامترهای مورد تحقیق شما و باتوجه به توافق در گزارش‌ها دریک فایل pdf به همراه تجزیه و تحلیل و اطلاعات دقیق پارامترها و موضوعات مورد نظر شما قرار میگیرد.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  تهیه گزارش یک پارامتر 3 روز 200,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های Mofid.khodabakhshi