توضیحات کاره

شماره مجازی روسیه بهتون بدم .

از این شماره ها در تلگرام استفاده کنید و هیچ کس دیگه ای از این شماره ها استفاده نمیکند.

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

شماره مجازی 

به هیچ وجه تی دیتا به شما داده نمیشود.فقط شماره مجازی با رمز را به شما داده و شما اقدام به گذاشتن رمز دوم روی آن هستید که دیگر کسی از آن استفاده نکند.

 

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.