توضیحات کاره

من به تمامی احکام نماز وهمچنین تجوید قران وتلفظ صحیح عربی کاملا مسلط هستم که شرط قبولی نماز وقران میباشد

قیمت ها همه طبق دفاتر مراجع میباشد که در تمامی سایت ها قابل دسترسی است

برای هررکعت نماز250تومان

هر روزه قضا 30هزار تومان

هرجز قران 10هزار تومان

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های Mr. Dehghan