توضیحات کاره

طراحی استیکر متحرک تلگرام

متنی و کاری  هر عدد استیکر 35/000 تومان

تقویم روزشمار  ماهانه (30عدد استیکر)  170/000 تومان

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

لینک پک استیکر تگرام 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    طراحی استیکر متحرک تقویم یکماهه +5 روز +170,000 تومان
    برای طراحی یک عدد استیکر متحرک تلگرام   در 4 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.