توضیحات کاره

طراحی استیکر متحرک تلگرام

متنی و کاری  هر عدد استیکر 35/000 تومان

تقویم روزشمار  ماهانه (30عدد استیکر)  170/000 تومان

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

لینک پک استیکر تگرام 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.