توضیحات کاره

طراحی با استفاده از نرم افزار 3dsmax و Lumion ( قیمت هر فضا بسته به ابعاد و شرایط به صورت توافقی میباشد)
طراحی آشپزخانه مدرن 500 هزار تومان
طزاحی آشپزخانه کلاسیک 650 هزار تومان 
طراحی فضای داخلی از متری 70 هزار تومان ( بستگی به فضا هم دارد)

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از طراحی ندر های مورد نظر ارسال میگردد

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های Pedram_ooo