توضیحات کاره

طراحی داروخانه طبق سلیقه و بهترین کیفیت در کوتاه ترین زمان و مدلسازی و سه بعدی 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

رندر های گرفته شده از فضای خواسته شده

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های Pedram_ooo