توضیحات کاره

سایت وردپرسی شما به صورت روزانه چک می شود 

بکاپ گیری می شود.

افزونه ها بروز می شود.

خطاها بررسی می شود.

افزونه های مناسب برای سایت نصب می شود.

سرعت سایت بهبود داده می شود.

امنیت سایت مدام چک و بهبود داده می شود.

و...

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

قرار داد به صورت ماهانه است.

در ماه تمام اقدامات لازمه و نظارت بر روی سایت انجام می شود.

در انتهای هر ماه گزارش و بک آپ ارائه می شود.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های ramin farivar