توضیحات کاره

صفحه  آرایی، قالب بندی کتاب، انواع مقاله های علمی و تخصصی و ... در ورد انجام بدم

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 یک فایل Word و یک فایل PDF

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای هر صفحه   در 3 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.