توضیحات کاره

افزایش ممبر نیمه فیک به گروه و یا کانال تلگرام

نکته مهم: ریزش این نوع ممبر تلگرام تا 10 درصد می باشد و تا سه روز دارای ضمانت اتوماتیک است.

هر هزار ممبر تلگرام 60 هزار تومان

در حال حاضر به علت محدودیت های تلگرام تا 7 کا سفارش داریم. ---->>> برای سفارش ممبر بیشتر و با ضمانت بهتر پروژه اختصاصی ثبت کنید.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

1- اسکرین شات از قبل از سفارش و بعد از سفارش

2- ضمانت اتوماتیک تا سه روز

  • افزایش ممبر به: گروه، کانال
  • نوع ممبرها: فیک (غیرواقعی)
  • موقعیت جغرافیایی ممبرها: بین المللی
  • فعالیت ممبرها: غیرفعال

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

برای انجام این کاره از سایت های دیگر به صورت واسطه ای استفاده می شود

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

سفارش گیری این کاره متوقف شده است.