توضیحات کاره

نماد اینماد یکی از نماد های ضروری هر کسب و کاری می باشد

اگر کسب و کار خرد دارید و حداکثر تراکنش مالی شما در ماه 100 تراکنش می باشد در 10 دقیقه می توانم اینماد بدون ستاره را برای سایت شما دریافت کنم 

هزینه اخذ اینماد بدون ستاره: 100 ت (50 ت دستمزد و 50 ت هزینه ثبت نام در سایت)

در صورت نیاز به جایگزاری اینماد در سایت وردپرسی خود 40 ت هزینه مازاد گرفته می شود

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

دریافت اینماد کسب و کار کارفرما

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.