توضیحات کاره

با موضوع انتخابی شما براتون شعر مینویسم

این شعر هم برای سایت «انجام میدم» :

کار کردن مایه ی آسودگی ست

کار،معنابخش جان وزندگی ست

یک نفر با گوی و میدان آمده

طالب کاری،بیا ! نان آمده !

کارها را خوب "انجامش بده"

هرسفارش را به خواهانش بده

یأس را از جسم و جانت دور کن

زندگی را غرق حال و شور کن

راه و رسم زندگی،با "بخت" نیست

خوش درخشیدن،چنان هم سخت نیست

هرچه داری از هنر ها رو بکن

این جهان را با خودت همسو بکن

تو شروع کن،مابقی از لطف اوست

یک قدم بردار و بسپارش به دوست...

تا خدا باشد غمی در سینه نیست

غیر از او روزی رسان بنده کیست

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

شعر مورد نظر شما در یک فایل ورد
 

  • روش های تولید محتوا: تولید محتوای اختصاصی

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

هر بیت اضافه   +25,000 تومان
برای یک شعر 6 بیتی   در 5 روز
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.