توضیحات کاره

بررسی داده های و پایش وضعیت، یکی از کارهای مهم در بهتر شدن کسب و کار است. من با 25 سال تجربه در تجریه تحلیل آماری داده ها می تونم شما را در بررسی وضعیت کسب و کار کمک کنم. همچنین تجریه تحلیل داده های پروژه های تحقیقاتی و دانشجویی را نیز انجام می دهم. 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

کافی است که داده های خود را به من بدهید تا پس از تجزیه و تحلیل آماری یک تحلیل علمی و دقیق از ارتباط و اثر داده ها بر روی موضوعات مودر نظر به صورت متن و گراف از من تحویل بگیرید.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای هر موضوع یا صفت یا تیمار   در 7 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های snowroz-70