توضیحات کاره

حتما تا به حال فکر کرده اید که برای افزایش رونق کسب و کار خود در طلگرام لیست یوزنیم های اعضای گروه های مرتبط را استخراج کنید و به آن ها پیام بدهید یا آن ها را به گروه خود اضافه کنید.در انجام میدم کار استخراج یوزنیم های طلگرام را برای شما ممکن کرده ایم. اگر گرو هایی دارید که بیش از 1000 عضو دارد و قصد استخراج یوزنیم های آن ها را دارید، در زیر سفارش خودتون را تکمیل کنید. تیم ما در اولین فرصت،یوزنیم های اعضای گروه طلگرامی شما را استخراج می کند. باید توجه داشتید:

 • بات های گروه در لیست سفارش اضافه نخواهد شد.
 • کسایی که یوزنیم آن ها هیدن است، در این لیست سفارش اضافه نمی شود.
 • به علت پردازش بالا در سرور، گروه ارسالی نباید تعداد اعضای آن بیش از سی هزارنفر باشد.
 • با توجه به اینکه تعدادی از اعضای گروه یوزنیم آن ها هیدن است، تعداد یوزنیم های استخراج شده کمتر از تعداد اعضای گروه است. بنابراین حداقل تعداد عضو های گروه ارسالی باید 1000 نفر باشد و حداکثر 30000عضو باشد اما در استخراج تا 10000تا عضو برررسی خواهد شد. در صورتی که یوزنیم آن ها عمومی باشد به لیست اضافه می شود.
 • گروه باید عمومی باشد. گروه های خصوصی برای سفارش ارسال نشود.
 • فایل سفارش به فرمت csv که در اکسل قابل مشاهده است،  تحویل خریدار می شود.
 • قیمت پیشنهادی برای یک بار استخراج یوزنیم های یک گروه است.
 • قبل از سفارش شما می توانید فایل های نمونه را برای گروه های مختلف ببینید. کافی است پیام بدهید تا فایل ها ارسال شود.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 
 • فایل سفارش به فرمت csv که در اکسل قابل مشاهده است،  تحویل خریدار می شود.

 

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

  سایر کاره های stackprogramer