توضیحات کاره

ممبر کانال ⇩ با سرعت بالا ⇧استارت آنی

‌.

1000 ممبر ⇦ فقط 60,000 تومان

2000 ممبر ⇦ فقط 120,000 تومان

3000 ممبر ⇦ فقط 180,000 تومان

4000 ممبر  ⇦ فقط 240,000 تومان

5000 ممبر ⇦ فقط 300,000 تومان

10,000 ممبر ⇦ فقط 600,000 تومان

20,000 عدد⇦ فقط 1200,000 تومان

......توجه کنید ......

این ممبرها واقعی هیدن هستند وممکن است از کانال لفت دهند بستگی به محتوای کانال دارد شاید کم لفت دهند شاید زیاد

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد از سفارش در صورت نیاز مشتری اسکرین شات قبل و بعد تحویل مشتری میشود

  • افزایش ممبر به: گروه، کانال
  • نوع ممبرها: واقعی
  • موقعیت جغرافیایی ممبرها: ایرانی
  • فعالیت ممبرها: فعال

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

توضیح فروشنده در خصوص تعریف ممبر واقعی که در این سفارش ارائه می شود:

  • ممبرها واقعی هستند، اما این به آن معنی نیست که لزوما عکس و یا اسم "انسانی" داشته باشند. به این معنی است که این ممبرها ip ایرانی و شماره تلفن صحیح دارند.
  • این ممبرها ممکن است منجر به بازدید از کانال شما نشوند.
  • این ممبرها ممکن است ریزش داشته باشند.

در واقع می توان گفت که ممبرها به معنای واقعی کلمه، واقعی نیستند.

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

سفارش گیری این کاره متوقف شده است.